dr inż. Ewa Kukiełko

Dyscypliny KBN: inżynieria rolnicza
Specjalności: inżynieria rolnicza,suszrnictwo
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność inżynieria rolnicza

Zainteresowania naukowe:
suszenie płodów rolnych, zastosowanie metod obliczeń numerycznych i informatycznych w inżynierii rolniczej, badania operacyjne w zarządzaniu produkcją.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |